APARTAMENTI & KROGS 
"PASIEKSTES VĒJDZIRNAVAS"
 

Pasiekstes sudmalas

Pasiekstes vējdzirnavu vēsture iesniedzas sirmā senatnē. Pirmo reizi hronikās dzirnavas minētas 1748.gadā un tām bijuši divi gaņģi. Celtne bija būvēta no koka un izmaksājusi 1000 Alberta dālderu. 1797.gada revīzijā gan ne dzirnavas, nedz dzirnavnieki vairs nav pieminēti. Tikai apmēram pēc 100 gadiem atkal lasām par to, ka Pasiekstē ir vējdzirnavas: 1892.gada Ventspils apriņķa adresu grāmatā minētas Pasiekstes dzirnavas ar melderi A.Šulcu. Pasiekstes muižas īpašnieks bija barons O.Grotthuss, līdz ar to varam secināt, ka arī dzirnavas piederējušas muižai. Dzirnavas darbojušās līdz 1964.gadam. Dzirnavas vairākkārtīgi mēģināja atjaunot padomju laikos. Gan kolhozs, gan kooperatīvs, diemžēl, nesekmīgi. Pateicoties tam, ka mēs uzdrīkstējāmies sapņot, Pasiekstes vējdzirnavas nu ir atguvušas savu agrāko spozmi un tajās var smelties pozitīvas emocijas, gūt enerģiju savu sapņu īstenošanai un, protams, izbaudīt gardu maltīti.
Novēlam jauki pavadīt laiku pie mums Pasiekstes vējdzirnavās.
Mēs esam par sapņiem, kas top par īstenību!
Patiesā cieņā,
Veinbergu ģimene